Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen selvitys henkilötietojen käsittelystä.

Rekisterinpitäjä: Tmi Oivallusten Olohuone, Y-tunnus 1819349-6, osoite: Korsnäsintie 13b 00890 Helsinki.

Tietosuoja-asioita koskevat yhteydenotot: Susanna Aarnikallio, puh.0415317737 susanna@oivallustenolohuone.fi
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

Mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietoja?
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja yrityksen oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen, sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, yrityksen mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:
Henkilön nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Tmi Oivallusten Olohuoneen asiakastietojärjestelmästä. Tietoja ylläpidetään hyödyntäen yleisesti saatavilla olevat internet-lähteet (esim. Yrityksen omat kotisivut) sekä muut julkiset lähteet. Rekisteri sisältää myös asiakkaan itse antamia tietoja.

Miten keräämme henkilötietoja?
Keräämme henkilötietosi ensisijaisesti suoraan sinulta joko suullisesti tai kirjallisesti.
Sivujen kautta lähetetyt lomakkeet sisältävät henkilötietoja: kuten etunimi, sukunimi sekä sähköpostiosoite. Lähettämällä lomakkeen hyväksyt, että sivujen omistaja taltioi antamasi henkilötiedot omaan järjestelmäänsä toeteuttaakseen pyytämänne palvelun.
Voimme käyttää sivustoillamme evästeitä (laitteeseen tallennettuja pieniä tekstitiedostoja), jotta palvelumme toimisivat mahdollisimman hyvin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja 5 vuoden ajan. Tämän ajan päätyttyä rekisterinpitäjä poistaa tai anonymisoi tiedot 2 vuoden kuluessa noudattamiensa poisto prosessien mukaisesti.
Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

Evästeet
Käytämme sivuillamme evästeitä parhaan mahdollisen kokemuksen takaamiseksi. Evästeitä käytetään esimerkiksi Facebookin kohdennettuun mainontaan ja Googlen analytiikan seuraamiseen.

Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin.
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista jos
Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai
Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä jos
Rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Suoramarkkinointikielto
Sinulla on oikeus kieltää tietojesi luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tai yllä mainittuun yhteyshenkilöön.