Uupumuksesta puhuttaessa mielikuvat menevät helposti työuupumukseen. Työ uuvuttaakin monia, mutta uupumus harvoin on pelkästään työstä johtuvaa, vaan taustalla on usein muutakin. Uupumisen syyt ovat jokaisella hyvin yksilölliset ja samoin on myös toipumisen polku. Se saattaa sisältää monta mutkaa ja syvää kuoppaa. Toipuminen on harvoin suoraviivaista ja lineaarista. Valtaosalla toipumisessa tulee välillä takapakkia ja oireet pahenevat uudelleen. Miten niin sanottuihin takapakkeihin olisi hyvä suhtautua?

Opettele ottamaan ne oppiläksyinä, ei epäonnistumisena.

 

Terapiatyössä teen usein asiakkaiden kanssa varasuunnitelman siltä varalta, että toipumisessa tulee haasteita tai jopa takaiskuja. Tärkein työ ja samalla palvelus, jonka itse voit tehdä itsellesi, on sisäinen siivoustyö ja itsetuntemuksen sekä itsesäätelykeinojen lisääminen. Näitä on toisinaan hankala oivaltaa ja työstää itsenäisesti, jonka vuoksi suosittelen aina ammattiavun hakemista.

Juuri toipumassa oleva uupunut yleensä pelkää jo valmiiksi ”mitä sitten jos..?” Pelko sinänsä voi olla aivan aiheellinen. Mikäli uupumukseen johtaneita emotionaalisia syitä ei tiedosteta ja hoideta, ongelma saattaa todellakin toistua. Pelkoa voi lievittää varasuunnitelman tekemisellä sekä tietoisuuden lisäämisellä eli omien voimavarojen ja vahvuuksien löytämisellä. Uupumisen voi nähdä porttina uuteen, toisenlaiseen elämäntapaan sekä uskomusremontiin. Vanhat tavat ja tottumukset eivät enää palvele sellaisinaan, vaan katse on hyvä lempeästi kääntää omaan sisimpään.. opetella olemaan itselleen armollinen ja rehellinen. Sinun sisäinen ilmapuntari kertoo kyllä, milloin stressitasot ja kuormitus alkavat nousta yli sietokyvyn. Sisäiset ja ulkoiset hälytysmerkit ovat ilmassa jo kauan ennen loppuunpalamista, mikäli vain kiinnität niihin huomiota ja tiedostat ne. Ne tiedostamalla pystyt painamaan sisäistä jarrua jo paljon aikaisemmin.

 

Työuupumus on yksi helpoiten havaittavissa olevista uupumisen muodoista. Sen syyt ovat selkeästi työelämässä, työn määrässä, olosuhteissa, työtavoissa, työn kuormittavuudessa sekä riittämättömässä palautumisessa. Vaikeammin havaittavia uupumisen syitä ovat muista tekijöistä johtuva kuormittuminen.

Yksi yleisimmistä uupumisen syistä työelämän jälkeen ovat haasteet läheisissä ihmissuhteissa: parisuhteessa, vanhemmuudessa tai muussa perhetilanteessa. Läheisen vakava sairastuminen tai kuolema, omaishoitajuus, päihderiippuvuus, väkivalta tai muut huolet voivat kuormittaa uupumukseen asti. Usein myös käsittelemättömät traumat ja kriisit voivat kasautuessaan lopulta uuvuttaa täysin. Moni uupunut kantaa sisällään valtavaa taakkaa menneisyydestä, huolta ja pelkoa läheisistä, selviytymisestä, taloudesta sekä tulevaisuudesta. Pelko myös siitä, ”mitä jos jotain kamalaa tapahtuu, kuinka kestän sen…” kalvaa tietoisuudessa. Tämä on omiaan lisäämään katastrofiajattelua. Lopulta uupunut on jatkuvien huoliajatusten ja pelkojen vallassa, jotka pahentavat entisestään isoa emotionaalista kuormaa. Ei ihme, jos voimat loppuvat! Lamaantuminen on normaali reaktio epänormaalin kovaan stressiin.

 

On todella tärkeää tiedostaa, mikä sinua oikeasti kuormittaa ja uuvuttaa. Ulkoisilla olosuhteilla on tärkeä merkitys, mutta mielestäni paljon tärkeämpää on tiedostaa omien ajatusten, tunteiden ja uskomusten rooli.

Uupuminen on kokonaisvaltaista: kehollista, sosiaalista, psyykkistä, emotionaalista ja henkistä. Pysyvä toipuminen kysyy kärsivällisyyttä pysähtyä itsensä äärelle ja määrätietoisesti asettua itsensä puolelle. Itsemyötätunto on pieniä käytännön tekoja sinun itsesi hyväksi, eikä mitään ylevää jargonia. Toipumisen alussa voi tuntua vaikealta pysähtyä omien ajatusten ja tunteiden äärelle, mutta sitä suuremmalla syyllä se kannattaa. Se on ainoa tapa oivaltaa omat sisäiset toipumisen työkalut pitkässä juoksussa, tiedostaa muutostarve sekä ottaa vastuu omasta toipumisprosessista. Sinä et ole elämän uhri. Sinulla on vapaa tahto ja kaikki mahdollisuudet hyvään elämään.

Ei ole olemassa toivottomia tapauksia, on vain toivottomia ajatuksia!

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *